Quản lý là gì?

Quản lý là gì? Trong lý luận và thực tiễn có rất nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về Quản lý. Theo John Bratton, Jeffrey Gold [1, tr.13], quan niệm về Quản lý: – Quản lý như khoa học: Người quản lý thành công là người đã học tập được hệ thống tri thức và kỹ năng thích hợp; – Quản lý như nghệ thuật: Người quản lý thành công Xem chi tiết

Phát triển là gì?

Phát triển là gì? Thuật ngữ phát triển theo triết học là: “biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp”. Phát triển là quá trình nội tại, là bước chuyển hoá từ thấp đến cao theo đường xoáy trôn ốc. Lý luận của phép Biện chứng duy vật khẳng định: Mọi sự vật, hiện tượng không phải chỉ Xem chi tiết

Hiệu quả là gì?

1. Khái niệm hiệu quả Theo từ điển tiếng Việt, hiệu quả là sự phù hợp giữa kết quả thực của một hoạt động so với kết quả dự kiến từ trước. Hiệu quả giáo dục là sự phù hợp giữa kết quả giáo dục thực tiễn so với các mục tiêu giáo dục. Các kết quả giáo dục thực tiễn thường có mối tương quan chặt chẽ với sự đầu tư Xem chi tiết

Tổng quan nghiên cứu huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

1. Mở đầu Vốn là yếu tố sản xuất quan trọng và với các nước đang phát triển, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước có hạn không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư. Chính vì vậy, huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau để đáp ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế được quan tâm Xem chi tiết

Tổng quan tình hình nghiên cứu đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra

1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Ngày nay, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ở hầu hết các nước trên thế giới đều phải nhắm đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội đặt ra các chuẩn mực bắt buộc các cơ sở đào tạo phải thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra, đánh Xem chi tiết

Tổng quan nghiên cứu thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở

 1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở gồm: – Thứ nhất, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan như: + Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý xã hội Xem chi tiết

Tổng quan tình hình nghiên cứu tín dụng ngân hàng

An toàn, hiệu quả và bền vững luôn là mục tiêu mà mọi ngân hàng hướng tới. Có thể nói, sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một nước, dù là nước phát triển hay đang phát triển đều có thể đe dọa sự ổn định tài chính của nước đó và tác động đến các nước khác trên trường quốc tế. Mở cửa và hội nhập là xu thế Xem chi tiết

Biện pháp là gì?

Khái niệm biện pháp Biện pháp là cách thức, là con đường để tác động đến đối tượng. Trong giáo dục người ta thường quan niệm biện pháp là yếu tố hợp thành của phương pháp, phụ thuộc vào phương pháp. Trong tình huống sư phạm cụ thể, phương pháp và biện pháp giáo dục có thể chuyển hoá lẫn nhau. Biện pháp chính là những cách thức cụ thể để thực Xem chi tiết